Ekspertyzy

Ekspertyzy budowlane są to opracowania, których zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego wybranej części, w przypadku zaistnienia okoliczności, których efektem jest powstanie przemieszczeń, zarysowań, nadmiernych ugięć, pęknięć, zniszczenie materiału budowlanego lub połączeń.

Zadaniem ekspertyzy jest wskazanie przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, jak również wskazanie skutecznych sposobów ich usunięcia. Najczęściej wykonywane opracowania dotyczą budynków starszych, wykonywanych z materiałów obecnie nie stosowanych, których dalsza eksploatacja jest możliwa, lecz niezbędne jest dokonanie prac wzmacniających lub naprawczych.

Ekspertyzy budowlane dotyczyć mogą również etapu realizacji inwestycji lub robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach opracowanie to może być podstawą skutecznego dochodzenia roszczeń wobec nierzetelnego wykonawcy robót budowlanych lub developera.

Ponadto wykonanie ekspertyzy budowlanej niezbędne jest w każdym przypadku dokonywania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, np. z funkcji mieszkalnej w parterze budynku na każdą funkcję usługową lub handlową.

Na skróty: projekty gotowe . projekty indywidualne . projekty wnętrz . mienie zabużańskie . referencje . wyceny . ekspertyzy . nieruchomości