Kredyty

Wieloletnia działalność PPHU SPEKTRUM na szeroko rozumianym rynku nieruchomości skłoniła nas do poszerzenia oferty o kredyty bankowe. Zadowoleni z naszych usług projektowych klienci często prosili o pomoc przy wyborze  banku, który może udzielić kredytu np. na budowę lub rozbudowę wymarzonego domu. Ponieważ wykonujemy wyceny nieruchomości będące elementem niezbędnym do zabezpieczenia kredytowego dla banków, na co dzień spotykamy się z tego typu problemami: jak wybrać kredyt by spełnił pokładane w nim oczekiwania? Odpowiedź jest jedna: ma być prosty, w miarę tani i bezpieczny dla kredytobiorcy i jego rodziny. Taką właśnie formę kredytu za pośrednictwem wielu banków możemy Państwu przedstawić .

Podstawowym warunkiem otrzymania każdego kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej oraz ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu. Zdolność kredytową bank oblicza na podstawie Twoich dochodów. Po odjęciu comiesięcznych zobowiązań  (czynszu, rachunków, innych spłat), na osobę musi pozostać ok. 500-700 zł miesięcznie  (w zależności od banku).  Na stronach internetowych większość banków znajdują się kalkulatory, dzięki  którym szybko obliczysz, na jaki kredyt Cię stać.

Aktualnie można otrzymać kredyt, jeśli jest się zatrudnionym na umowę o dzieło lub zlecenie. Niektóre banki akceptują już źródło dochodów gdy ogólny staż pracy wynosi co najmniej 3 miesiące. Kredyt można brać wspólnie we dwie, a nawet więcej osób, przy czym osoby te powinny być ze sobą spokrewnione.  Jest to jeden ze sposobów na podniesienie wiarygodności kredytowej. Podstawowe zabezpieczenia kredytu to: hipoteka na kredytowanej nieruchomości (także jeśli nieruchomość jest w budowie) lub innej nieruchomości, także należącej do osoby trzeciej, lokata, ubezpieczenie kredytu. Każdy bank musi mieć możliwość odzyskania pieniędzy, w sytuacji gdy nie będziesz w stanie spłacać kredytu.

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które będą pomocne przy wyborze kredytu.

1. Przegląd ofert zacznij od banku, w którym posiadasz konto.

 Często banki oferują swoim klientom szczególne warunki np. obniżone oprocentowanie kredytu lub nie pobierają opłat za jego przyznanie . na pewno możecie liczyć na szybszą ocenę Państwa zdolności kredytowej.

2. Przyjrzyj się ofertom innych banków.

Zwróć uwagę na koszty kredytu. Koszt kredytu zależy od wielu składników, najważniejszy to oprocentowanie,  które składa się z marży banku i stawki WIBOR  (dla kredytów  złotówkowych) LIBOR  (dla kredytów dolarowych i we frankach szwajcarskich) lub EURIBOR (dla kredytów w euro). Pamiętaj, by zapytać czy w trakcie spłaty możliwa jest zmiana warunków umowy np. waluty, wcześniejsza spłata kredytu, nadpłata  raty itp. oraz z jakimi kosztami musisz się liczyć w tych sytuacjach.

Większość banków żąda też opłaty:

 • za udzielenie kredytu,
 • za podwyższenie spłaty kredytu,
 • niekiedy za przedterminową spłatę całości lub części,
 • za wydłużenie okresu kredytowania,
 • za wycenę nieruchomości,
 • za wizytę inspektora banku na placu budowy,
 • za ubezpieczenie kredytu od czasu  założenia księgi wieczystej dla kredytowanej nieruchomości.

Staraj się w negocjacjach obniżyć  te kwoty do minimum.

3.  Uważaj na promocje polegające na obniżonym oprocentowaniu przez rok lub pierwsze dwa lata.

Kredyt spłaca się nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, więc roczna redukcja oprocentowania nie wpłynie znacząco na jego koszt. Szukaj banku, który oferuje obniżone oprocentowanie w całym okresie kredytowania.

4. Raty równe czy malejące

Rata kredytu składa się z kapitału i odsetek. Kapitał to pieniądze, które dostałeś od banku. Odsetki to kwota pobierana przez bank za udostępnieniem kapitału. Wybierając raty równe, co miesiąc będziesz płacił tyle samo. W przypadku rat malejących na  początku zapłacisz więcej, ale za każdym miesiącem rata będzie coraz niższa (szybciej spłacisz kapitał, dlatego odsetki w każdym kolejnym miesiącu naliczane są już od mniejszej kwoty). Spłata w ratach równych pozwala łatwiej zaplanować domowy budżet, gdyż obciążenia z tytułu kredytu są takie same, jednak suma wszystkich odsetek, jakie oddajesz bankowi w całym okresie spłaty, będzie wyższa niż w przypadku rat malejących.

5. Kredyt w walucie obcej

Jeżeli zaciągasz kredyt w walucie obcej, pamiętaj, że bank wypłaci go w złotówkach po kursie kupna danej waluty. Spłacany będzie natomiast już po wyższym kursie sprzedaży. Im większa różnica między tymi kursami  tym gorzej dla Ciebie.

6. Minimalny udział własny

Obecnie niewiele banków proponuje kredyt na 100% wartości nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że udzielając takiego kredytu, bank będzie wymagał tzw. ubezpieczenia  brakującego wkładu własnego. Z reguły wkład własny kredytobiorcy wynosi 20%, więc jego ubezpieczenie nie jest wysoką kwotą. Warto wiedzieć, że banki często stosują promocje (niższe oprocentowanie, brak prowizji lub niższą prowizję, nieco lżejsze warunki przyznania kredytu) dla osób, które biorą kredyt na mniej niż połowę wartości inwestycji.

7. Sprawdź elastyczność banku

Dowiedz się czy w trakcie spłaty możliwa jest zmiana warunków umowy np. waluty, wcześniejsza spłata kredytu, nadpłata raty itp. Spytaj o wysokość prowizji w  tych sytuacjach. Dowiedz  się czy i na  jakich warunkach będziesz mógł skorzystać  z "wakacji kredytowych", czyli zawieszenia miesięcznej raty. Jeśli obawiasz  się, że w trakcie spłaty kredytu możesz stracić pracę, dowiedz się, czy bank oferuje ubezpieczenie od bezrobocia.

8. Wybierz bank i złóż wymagane dokumenty

Wniosek kredytowy dostaniesz w banku lub znajdziesz w Internecie. Dodatkowo dołącz:

 • świadectwo z zakładu pracy, że jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas  nieokreślony,
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • wyciąg z rachunku bankowego (lub oświadczenie że go nie masz),
 • wyciąg z karty kredytowej (lub oświadczenie że jej nie masz),
 • dowód osobisty,

Dodatkowo (przy budowie domu)

 • dowód własności działki (akt notarialny kupna) i odpis z księgi wieczystej,
 • pozwolenie na budowę,
 • kosztorys budowy,
 • projekt techniczny budynku,
 • zaświadczenie że nie zalegasz z podatkiem od nieruchomości,
 • polisę ubezpieczeniową nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • wyrys i wypis z ewidencji gruntów.

Jeżeli pracujesz na umowę zlecenie, umowę o dzieło, dodatkowo dostarczasz:

 • oryginały umów- zleceń lub o dzieło (zakończonych lub aktualnie wykonywanych),
 • oświadczenie pracodawcy, że zamierza podtrzymywać ten rodzaj stosunku pracy w przyszłości,
 • PIT-y z ostatniego roku potwierdzone przez Urząd Skarbowy.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z krajowego rejestru sądowego,
 • REGON, NIP, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze zobowiązaniami,
 • książkę przychodów i rozchodów, PIT za ubiegły rok, albo kartę podatkową, PIT-y z ostatnich lat potwierdzone przez US, albo ryczałtowcy PIT 27 lub 28 z ostatniego roku, pisemne oświadczenie o wysokości dochodów za ostatnie półrocze lub bilans i rachunek wyników za ostatni rok, umowę spółki, decyzję walnego zgromadzenia o podziale dywidendy.

Jeżeli za kredyt budujesz dom czy mieszkanie z deweloperem lub spółdzielnią, bank sprawdzi także ich. Będzie też chciał zobaczyć twoją umowę przedwstępną i poznać zaawansowanie wpłat. Bank ponadto sprawdzi, czy nie jesteś kredytobiorcą lub żyrantem w innym banku lub czy nie ubiegałeś  się o kredyt u konkurencji, ale Ci go odmówiono.

Teraz pozostaje już tylko czekać aż bank zweryfikuje dostarczone dokumenty i podejmie decyzję. Najczęściej zabiera to ok. tygodnia, ale niektóre banki są w stanie podać wstępną decyzję  już następnego dnia. 

Uwzględniając wszystkie wymienione wyżej informacje, możesz śmiało ruszać po kredyt, który pomoże Ci w realizacji Twoich zamierzeń. My ze swojej strony możemy polecić liczne banki i instytucje finansowe.

Na skróty: projekty gotowe . projekty indywidualne . projekty wnętrz . mienie zabużańskie . referencje . wyceny . ekspertyzy . nieruchomości