Projekty indywidualne

W przypadku, gdy oferta projektów gotowych nie spełnia Państwa oczekiwań, proponujemy opracowanie projektu indywidualnego, odpowiadającego pod każdym względem potrzebom i wymaganiom klientów, nawet tym o szczególnych gustach. Zespół projektantów wszystkich branż, posiadających niezbędną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w podobnych realizacjach, wyposażonych we współczesne narzędzia pozwalające na zastosowanie nowoczesnych i sprawdzonych technologii i materiałów oraz indywidualny charakter danego obiektu sprawi, że będziecie Państwo zadowoleni z tego rodzaju pracy nad projektem.

Przy opracowaniu każdego projektu indywidualnego pomocne będą:

 • mapa działki w skali 1:500 z oznaczeniem stron światła,
 • wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wygląd bryły budynku, rodzaj i kąt nachylenia dachu, ilość kondygnacji,
 • program funkcjonalny ( ilość, wielkość , przeznaczenia pomieszczeń ),
 • szkic budynku,
 • sugestie inwestora dotyczące m.in. formy architektonicznej projektu, rodzaju preferowanych materiałów itp.,
 • notatki lub zdjęcia, a nawet wskazanie innych podobających się inwestorowi projektów lub nieruchomości istniejących.

Projekt koncepcyjny tworzymy uwzględniając wszystkie uwagi inwestora oraz warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu. Jeśli istnieje taka konieczność, to koncepcję uzgadniamy wstępnie np. z konserwatorem zabytków , plastykiem miejskim, czy innymi wskazanymi odrębnie instytucjami. Po zakończeniu fazy koncepcyjnej i pisemnej akceptacji koncepcji projektowej przez inwestora, przystępujemy do opracowania wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego.

Cena i termin wykonania projektu wielobranżowego ustalana jest każdorazowo indywidualnie w umowie i wpływa na nią szereg czynników między innymi takich jak

 • wielkość domu lub obiektu,
 • forma architektoniczna, styl i detale,
 • złożoność konstrukcji i zastosowanych materiałów,
 • ilość i rodzaj instalacji wewnętrznych.

W ramach projektu indywidualnego wykonujemy projekt zagospodarowania działki lub terenu. Zapewniamy, że poradzimy sobie z każdym nawet najtrudniejszym projektem. Wszyscy projektanci tworzący zespół projektowy PPHU SPEKTRUM posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania prac projektowych, przynależą do izb zawodowych architektów lub inżynierów budownictwa oraz posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej.

Zawsze cieszymy się, gdy zadowoleni klienci polecają naszą Firmę swoim przyjaciołom i znajomym.

Na skróty: projekty gotowe . projekty indywidualne . projekty wnętrz . mienie zabużańskie . referencje . wyceny . ekspertyzy . nieruchomości