Wyceny

Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowo-Usługowe SPEKTRUM świadczy usługi w zakresie wyceny wszystkich typów nieruchomości, w tym:

 • mienia zabużańskiego,
 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, grunty pod drogi itd)
 • nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych,
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych itp.)
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
 • maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
 • ograniczonych praw rzeczowych,
 • przedsiębiorstw, środków trwałych i innych.

Wśród celów, dla których najczęściej wykonujemy wyceny są:

 • kupno lub sprzedaż nieruchomości,
 • zabezpieczenie kredytowe,
 • podział majątku,
 • cele spadkowe,
 • darowizny,
 • prywatyzacja przedsiębiorstw,
 • wywłaszczenie,
 • określenie wartości początkowej środków trwałych,
 • uzyskanie rekompensaty za pozostawione mienie zabużańskie.

Od 1996 roku wyceny w naszej firmie realizowane są przez rzeczoznawców majątkowych, posiadających państwowe uprawnienia w zakresie szacowania wartości nieruchomości.

Rzecoznawcy majątkowi mogą sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, a dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwój,
 • skutków finansowych utrwalania lub zmiany planów finansowych,
 • oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Rzeczoznawcy majątkowi posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Dorobek nasz obejmuje kilkaset wycen nieruchomości lokalowych dla ich sprzedaży dotychczasowym najemcom, liczne wyceny nieruchomości o różnym charakterze w postępowaniu egzekucyjnym i sądowym, ponad dwieście wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytowego, kilkadziesiąt wycen przedsiębiorstw, jak również liczne wyceny niezbędne do podjęcia właściwych decyzji inwestycyjnych.

Na skróty: projekty gotowe . projekty indywidualne . projekty wnętrz . mienie zabużańskie . referencje . wyceny . ekspertyzy . nieruchomości